Winterswijk

Lengte: 19 km

Scholtenpad Ratum

Het Scholtenpad wandel je niet in één keer. De rondwandeling om Winterswijk telt maar liefst 103 kilometers. Maar voor de dagwandelaar is het Streekpad opgedeeld in acht dagwandelingen. Wie de 19 kilometer lange dagwandeling Ratum kiest komt door enkele mooie (natuur)gebieden.

Steengroeve

Rondwandeling Ratum begint en eindigt bij de in geologisch opzicht meest bijzondere plek van de Achterhoek: de Winterswijkse steengroeve. Nergens in Nederland liggen lagen uit zoveel verschillende perioden zo dicht aan het oppervlak als hier. Van de drie mijnen is er nog één in gebruik. Er wordt kalksteen gewonnen voor gebruik in de wegenbouw. De oudste groeve is in 1990 aangekocht door Staatsbosbeheer en wordt nu als natuurgebied beheerd.

Landgoed Gossink

Even later doorkruist mijn dagwandeling Landgoed Gossink, over enkele mooie onverharde lanen. Dit landgoed is een voorbeeld van een relatief jong Scholtengoed. Ik wandel langs stukken bos en langs kleinschalige weilanden en akkers. Hier en daar een boerderij. Het landgoed is in 1967 in bezit gekomen van het Geldersch Landschap. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel van de oorspronkelijke inrichting bewaard is gebleven. En dat de rijke flora en fauna is behouden.

Dottinkrade

Vanaf het landgoed is het maar een paar kilometer wandelen naar het Dottinkrade. Vrolijk fluitende koolmezen begroeten me als ik dit oude loofbos inloop. Het natuurgebied is tegenwoordig in handen van Natuurmonumenten.

Ratumse Beek

In samenwerking met het waterschap is de oorspronkelijke loop van de Ratumse Beek hier hersteld. De beek slingert weer en loopt nu veel langzamer door het bos. Hierdoor is het gebied natter geworden en is de rijke begroeiing langzaam teruggekeerd.
Snel na Dottinrade komt de route langs een fraaie Scholtenboerderij. Het dagje Scholtenpad is compleet.

Bekijk alle foto’s van deze wandeling: