Winterswijk

Lengte: 10 km

Wandeling Landgoed Gossink

Wandelen door de Achterhoek betekent wandelen over onverharde wegen, langs beken en over oude landgoederen. Hierbij biedt deze dunbevolkte streek de wandelaar ook nog alle ruimte en rust. Voor het Vakantiemagazine Achterhoek (een uitgave van Wegener Huis-aan-huisMedia) heb ik onderstaande tien kilometer lange wandelroute vanuit Winterswijk samengesteld.

Coulisselandschap

De omgeving van deze plaats staat bekend om zijn afwisselende coulisselandschap. Groepen bomen, houtwallen en heggen zorgen ervoor dat het halfopen landschap er na elke bocht weer anders uitziet.

Willinkbeek

De wandeling Landgoed Gossink start net buiten de bebouwde kom van Winterswijk. Al snel na de start voert de route langs de Willinkbeek, die vanuit Duitsland ons land binnenstroomt. De beek mag hier zijn natuurlijke gang gaan en stroomt grillig door het landschap.

Dottinkrade

Even later bezoekt de wandelroute het natuurgebied Dottinkrade. Dit oude loofbos is momenteel in beheer van Natuurmonumenten en bezit een rijke flora en fauna. Door het bos stroomt de Ratumse Beek, die ook enige tijd wordt gevolgd.

Wijngaard Hesselink

Halverwege de route kom je langs het Uutblaos Huusken. Veel agrarische ondernemingen in de Achterhoek hebben voor wandelaars en fietsers een terras ingericht, het Uutblaos Huusken bij Wijngaard Hesselink is hier een voorbeeld van.

Landgoed Gossink

De wandelroute gaat verder over slingerende zandwegen, weer richting Winterswijk. Het laatste traject voert over het voormalige landgoed Gossink, dat in beheer is van het Geldersch Landschap. Het is een voormalig Scholtengoed en bestaat uit lanen, akkers en een aantal boerderijen.

Bekijk alle foto’s van deze wandeling: