Winterswijk

Lengte: 12 km

Korenburgerveen Schaddenpad

Natuurgebied het Korenburgerveen wordt beschermd door een bufferzone om het gebied heen. Het Winterwijkse natuurgebied zelf is niet vrij toegankelijk, maar langs en door de bufferzone loopt een 12 kilometer lange rondwandeling. Het Schaddenpad voert je door het grensgebied tussen cultuur en eeuwenoud hoogveen.

Niemandsland

De wandelroute om het Korenburgerveen is een wandeling door een niemandsland. Je wandelt er door verlaten weilanden, halfverwilderde graslanden en langs ruige greppels. Het Schaddenpad haalde al snel na de opening in het voorjaar van 2011 het landelijke nieuws. Drie wandelaars kwamen er vast te zitten in de modder. De brandweer moest ze eruit gehaald.

Geen platgetreden paden

Paaltjes met rode kop geven duidelijk de richting voor me aan, maar regelmatig ontbreekt een duidelijk pad. Maar dat is juist één van de charmes van deze door de Stichting Marke Vragender Veen uitgezette route. Hier wandel je niet over platgetreden paden.

Versperd

Dan zie ik dat een doorgang tussen twee weilanden versperd is door zwarte langharige Galloway-runderen. Ze liggen in een brede rij in de schaduw van een groepje bomen. Ik besluit enkele tientallen meters verderop over de afrastering te stappen en vervolg zo de route.

Korenburgerveen

Natuurgebied het Korenburgerveen is één van de laatste Nederlandse hoogveengebieden. Het werd bedreigd door verdroging en bemesting. Damwanden houden tegenwoordig het water vast en voorkomen instromen van bemest water van de omliggende akkers en weilanden. Om het kwetsbare gebied verder te beschermen tegen invloeden van buitenaf is de bufferzone om het gebied ingesteld. Het blijkt dat je er ook een bijzondere wandelroute kunt uitzetten.

Bekijk alle foto’s van deze wandeling: