Terwolde

Lengte: 11 km

Klompenpad Tuylermarkerpad

Maar liefst twee Klompenpaden vertrekken er vanaf de 14-de eeuwse Dorpskerk van Terwolde. Het 11 kilometer lange Tuylermarkerpad en het 7 kilometer lange Woldermarkerpad. Vandaag koos ik het Tuylermarkerpad. Een afwisselende wandeling door oud agrarisch landschap, over smalle onverharde paadjes, door de uiterwaarden van de IJssel en langs beken en sloten.

Landgoed Zorgvliet

De Dorpsstraat brengt me snel het dorp uit. Een houten hekje met twee klompen aan weerszijden geeft toegang tot het nieuwe landgoed Zorgvliet. De wandeling verlaat het asfalt en gaat verder over smalle wandelpaadjes door jong bos en langs lege weilanden.

Gemaal

Ik stuit op het Toevoerkanaal, dat even verderop zijn water in de IJssel kwijt kan. Maar bij erg lage waterstand wordt er ook wel eens water vanuit de IJssel het kanaal ingepompt. Deze waterstand regelen is het werk van het gemaal waar ik even later bij uitkom. Het huidige elektrische gemaal is de opvolger van het naastgelegen stoomgemaal, dat is omgebouwd tot woonhuis.

Houten overstapjes

Ik laat het gemaal achter me en wandel verder door het oude agrarische landschap rond Terwolde. Het gebied is al lang in gebruik voor landbouw. Dit dankzij de vruchtbare grond van dit oude stroomgebied van de IJssel.

Opengesteld

Veel boeren hebben hier hun land opengesteld voor wandelaars. Af en toe een houten overstapje om over het prikkeldraad te komen. Twee pony’s door wiens weiland ik wandel hebben geen belangstelling voor me. Dat geldt niet voor twee grote blaffende honden die even verderop in een ander weiland rondrennen. Gelukkig doorsnijdt het pad hún weiland niet.

Schilderachtig

Dan gaat het richting de IJssel. Vanaf de dijk een schilderachtig uitzicht over de rivier en op Deventer. Dat moet landschapsschilder Salomon van Ruysdael in 1657 ook hebben gedacht. Op deze plek schilderde hij zijn ‘Zicht op Deventer vanuit het noordwesten’, lees ik op een informatiepaneel dat hier in de berm is neergezet. Wie het resultaat wil zien moet afreizen naar Londen: daar hangt het schilderij in de National Gallery.

Uiterwaarden

Er volgt een prachtig traject door de ruige uiterwaarden. Ik wandel over een uitgesleten wandelspoor, langs stoere knotwilgen, door het onregelmatige grasland. Een binnenschip glijdt over de rivier en langs de oever staren twee vissers naar hun dobber.

Weilanden, akkers en water

Het Tuylermarkerpad steekt nogmaals de dijk over en gaat weer verder over smalle wandelpaadjes langs weilanden en akkers. In de verte wordt een rij knotwilgen gesnoeid, verder is het stil in het buitengebied.
Als ik het asfalt weer betreed is het ook niet ver meer naar Terwolde. Ik trippel verder over de Trippestraat en volg het water van de Terwoldsche Wetering.

Rustende Landman

Aangekomen bij de kerk tref ik de Rustende Landman weer. Een bronzen beeld van een rustende boer. Nog even onbeweeglijk als aan het begin van de wandeling aanschouwt hij het dorpse leven.

Bekijk alle foto’s van deze wandeling: