Zelhem

Lengte: 6 km

Boelekeerlspad

In de omgeving van Zelhem hielden ouders vroeger hun kinderen bij de waterkant weg door te waarschuwen voor de “boelekeerl”. De herinnering aan deze boeman wordt voortaan levend gehouden door het Boelekeerlspad.

Wetenswaardigheden

Ik begin de zes kilometer lange wandeling bij het startpunt aan de Stadsedijk. Een picknickplaats en parkeergelegenheid markeren de plek. Het informatiebord vertelt wetenswaardigheden over de wandelroute.

Nieuwe natuur

Ik lees dat de wandeling een initiatief is van buurtbewoners. Na ruilverkaveling ontstond hier tussen Zelhem en Halle plek voor nieuwe natuur. Om ook anderen hiervan te laten genieten besloten bewoners een wandeling uit te zetten. Het Boelekeerlspad werd in 2002 geopend en heeft een brochure en een eigen website.

Bos

Vanaf het startpunt leidt een groen, pas gemaaid graspad door het Besseldersbos, dat net voor de millenniumwisseling is aangeplant. Maar niet alle natuur langs de wandelroute is nieuw. Nadat ik boerderij Boldiek ben gepasseerd gaat de wandeling door een oud en rommelig bos.

Heidenhoekse Vloed

Na een flinke lus langs weiden, akkers en bosranden, wandel ik de Heidenhoekse Vloed op. Hier mag de natuur weer zijn gang gaan. Vanaf 1996 ontfermt Staatsbosbeheer zich over het gebied. De nieuwe beheerder heeft de bovenste vruchtbare laag afgegraven, zodat het leemhoudende zand weer aan de oppervlakte ligt. Het resultaat van deze verschraling was snel zichtbaar: al na een jaar groeide hier weer guichelheil.

Bekijk alle foto’s van deze wandeling: